V letošnjem šolskem letu smo spoznali že kar nekaj črk. Ķer pisanje črk v zvezek včasih ni več izziv, smo jih izdelali tudi iz plastelina in kock.