Učenci pri pouku naravoslovje in tehnika spoznavajo lastnosti različnih gradiv in ugotavljajo njihovo uporabnost.  Tokrat so preučevali lastnosti in uporabnost papirnih gradiv. Za uvod  so imeli nalogo sestaviti čim višji stolp iz časopisnega papirja. Pri tem so naleteli na nemalo težav. Med drugim je bil največji izziv postaviti stolp tako, da samostojno stoji.

Najvišji stolp je meril 58 cm.

Sledilo je ugotavljanje lastnosti papirnih gradiv (plastnost, uporabnost). Ugotovili so, da je uporaba gradiva odvisna od njegove trdnosti.

In končno, lotili so se izdelave hišice iz kartona. Sledilo je striženje, rezanje z ‘olfa’ nožem in aluminijastim ravnilom, izdelava utorov, prepogibanje  in lepljenje. Vsak je svojo hišico po svoje okrasil. In kaj je nastalo…

4.a

Darja Kruljec