Z Zemljo že stoletja se vrtimo,
z njo rastemo, na njej živimo.
To je naš edini dom,
zato moramo krepiti zavest:
OHRANIMO OKOLJE, da nam vsem bo bolje.

Ponovno v sicer okrnjeni obliki smo preko različnih aktivnosti na šoli obeležili svetovni dan Zemlje. Letošnja tema OBNOVIMO ZEMLJO se osredotoča na ohranjanje naravnih procesov, nastajajočo zeleno tehnologijo in inovativno razmišljanje za obnovitev ekosistemov.

Učenci 1. razredov so spoznali zgodbico ŽABICA JE REŠENA, učenci 2. razredov so prebrali zgodbo TRI VERIŽICE IN BISER in na plakatih oblikovali svoja stališča kako ohraniti Zemljo.

Učenci 3. razredov so si ogledali posnetka o mokriščih in na plakatu oblikovali pomen mokrišč.

Učenci 4. in  5. razredov so po ogledu posnetkov o mokriščih oblikovali informacijske – dopolnilne – opozorilne table za obiskovalce mokrišč.

Učenci predmetne stopnje so postali VARUHI NARAVE z raziskovanjem okoliških poti.

Njihovi izdelki prikazujejo, kako ohraniti naravno okolje zdravo in varno. Predstavili so načine ozaveščanja o življenju v naravi, o njegovem pomenu za druga živa bitja in za človeka.

OHRANIMO naše okolje,
naj bo naše vodilo tudi vse druge dni v letu.

Pripravila mentorica EKO ŠOLE
Vesna Katarinčič