V preteklem tednu so učenci iz različnih oddelkov obeležili svetovni dan miru. Sodelovali so pri delavnicah, kjer je beseda tekla o pomenu miru, prijateljstvu, razumevanju in strpnosti.

Učenci so izdelali plakate, s katerimi želijo ozavestiti pomen miru na svetu. Predvsem pa najbolj pomembno misel, da se mir prične pri nas samih z razumevanjem, prijazno besedo, medsebojno pomočjo. Ustvarili so številne ptice miru s prijaznimi sporočilci, ki so poletele po hodnikih naše šole in so v opomnik vsem na šoli. S širjenjem ideje o miru smo se pridružili nacionalnemu projektu Pozdrav ptic miru, ki ga izvajajo tudi druge šole.
Mir si želimo vsi, kako ga doseči in ohranjati, pa je težka naloga. Zanj je odgovoren vsak izmed nas.

Irena Vadeevaloo, koordinatorica projekta