Na šoli poleg krožkov (ki jih izvajamo kot del šolskega programa in so za učence brezplačni) poteka še nekaj dejavnosti, ki jih izvajajo različni klubi in so namenjeni tudi našim učencem. Ker ne gre za krožke, so te dejavnosti plačljive in vse stvari starši urejate neposredno z izvajalci, (prijave, plačilo…), šola jim torej samo oddaja prostor za izvajanje.. Obvestila o teh dejavnosti učenci najdejo na šoli (plakati na oglasnih panojih, prijavnice na polici pri dežurnem učencu). In katere so te dejavnosti?

  • nogomet, NK Laby’s Mengo (več dni v tednu),
  • smučarski skoki, Smučarsko skakalni klub Mengeš (ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30),
  • judo, Inštitut juda (ob ponedeljkih od 14.00 do 16.00 in ob petkih od 14.00 do 16.00),
  • športno navijaška skupina, ŠKD Leaders (ob ponedeljkih od 16.00 do 17.00 in ob četrtkih od 16.00 do 17.00),
  • ritmična gimnastika, Gibalni raj (ob ponedeljkih od 17.00 do 18.00),
  • taekwondo, Sonkal (ob ponedeljkih od 18.00 do 20.30, ob torkih od 18.30 do 20.00, četrtek od 19.00 do 20.30 in petek od 18.00 do 19.00),
  • karate, Karate klub Radomlje (ob torkih od 17.00 do 19.30 in ob četrtkih od 17.00 do 19.00)
  • plesne vaje, Plesna šola Miki, ob sredah od 15.00 do 16.00
  • mažoretni ples, Anita Omerzu