V petek, 15. 11. 2019, smo izvedli že 17. dobrodelno prireditev Sonce za vse. Nastopajoči so izvedli zelo kvaliteten, bogat in pester program. Osrednji del programa je izvedla Mengeška godba, ki se je predstavila z različnimi glasbenimi stili.

 

Nekaj programa je godba izvedla skupaj z drugimi nastopajočimi: Neisho, šolskim pevskim zborom in klapo Lumin. Zelo premišljeno so bile izbrane točke vseh nastopajočih. Šolski pevski zbor je z otroškimi glasovi in skrbno izbranimi skladbami z močnimi sporočili dvorano napolnil z mladostno svežino.

Z velikim zanimanjem so obiskovalci prisluhnili nastopom solistov, mladi pevki Neži Juvančič, ki je pogumno zapela skupaj z Neisho, Klemnu Juvančiču, izjemnemu mlademu glasbeniku na tolkalih in Maji Keržič, pevski solistki, ki so jo nekateri v tej vlogi spoznali prvič, saj jo naši učenci poznajo predvsem kot učiteljico naše šole.

Klapa Lumin je v Mengeš prinesla nekaj dalmatinskega melosa, s petjem se jim je pridružil marsikateri obiskovalec prireditve. Zelo topel sprejem je občinstvo namenilo slovenski glasbenici in pevki Neishi, ki se je predstavila s svojimi uspešnicami. Maja Keržič in Žan Avbelj, tudi člana Mengeške godbe, sta z besedilom lepo povezala program.

 

Iskrena hvala vsem nastopajočim. Vsi so se v celoti odpovedali honorarju, zato bomo lahko vse prispevke namenili šolskemu skladu.

Veseli smo številnih obiskovalcev, ki so s svojo prisotnostjo na prireditvi podprli delovanje šolskega sklada.

Program prireditve

Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji (foto: Lojze Kalinšek)

 

—————————————————————————————————————

V petek, 15. 11. 2019, ob 19.00 bomo v Kulturnem domu Mengeš izvedli že 17. dobrodelno prireditev Sonce za vse. Šolski sklad pripravi prireditev praviloma vsako leto, glavni namen pa je zbiranje sredstev za pomoč učencem naše šole iz socialno ogroženih družin. Z udeležbo na prireditvi si boste polepšali petkov večer, s svojo prisotnostjo in prispevkom pa boste izrazili podporo prizadevanjem šolskega sklada, da pomaga učencem naše šole. Vljudno vabljeni..

—————————————

Šolski sklad Osnovne šole Mengeš je bil ustanovljen v letu 2002 z namenom, da bi zbiral finančna sredstva, namenjena družinam, ki težko ali sploh ne morejo poravnati vseh stroškov šole v naravi, prehrane, nakupa šolskih potrebščin ali kakega drugega šolskega programa. Zadnja leta prispeva tudi del sredstev (15% od celotnega stroška) za vsakega učenca, ki se udeleži programa »življenje v naravi«. Sklad je šoli pomagal tudi pri posodabljanju opreme, npr. nabavi računalnikov, ozvočenja …, omogočil pa je tudi nakup novih oblek za pevski zbor. Pomembno vlogo je opravil tudi pri dograditvi dvigala za gibalno ovirane učence. V zadnjem obdobju namenja sredstva za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za učence in za zniževanje stroškov ekskurzij na predmetni stopnji.

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev za mandatno obdobje dveh let. Osnovna načela delovanja določajo sprejeta pravila, dodeljevanje pomoči pa kriteriji. Finančna sredstva sklad zbira na različne načine: s prireditvami, prodajo slik, izdelkov učencev, donacijami.

Od vsega začetka je vzpostavljeno tesno sodelovanje med upravnim odborom in organi šole, kar omogoča, da sklad uspešno opravlja svojo vlogo.

UO šolskega sklada vsako leto pripravi humanitarno prireditev Sonce za vse. Sredstva, ki jih zbere od nakupa vstopnic, so v celoti namenjena šolskemu skladu. Nastopajoči se v celoti odpovedujejo honorarju.

Letošnja prireditev je že sedemnajsta po vrsti.

———————————————————————–

V kolikor se prireditve ne morete udeležiti in bi radi vseeno prispevali določen znesek v šolski sklad:

Številka podračuna pri UJP, kamor lahko nakažete prostovoljne prispevke je:
01100-6000032130, sklic 00 555.

HVALA ZA VAŠO PODPORO.