Razredniki v šolskem letu 2019/20

Razred Ime in priimek razrednika Nadomestni razredniki
1. a Lidija Ropotar, Majda Hočevar Pleško, uč. P11
1. b Simon Podboršek, Marija Medvešek, uč. P12
1. c Mojca Jontes, Kristina Šegel, uč. 11
1. č Anja Repnik, Damjana Pogačnik (Anja Jevnikar), uč. 12
2. a Helena Repanšek, uč. 16
2. b Vida Remškar, uč. 13
2. c Sabina Osolin, uč. 14
2. č Urška Mihajloska, uč. 15
3. a Aleša Vogrinc, uč. 17
3. b Maja Sršen, uč. 18
3. c Janja Jeraj, uč. 20
3. č Tevž Globokar, uč. 19
4. a Darja Kruljec, uč. 24
4. b Milena Osredkar, uč. 9
4. c Špela Flajnik, uč. 25
4. č Simona Hrovat, uč. 10
5. a Petra Moravec, uč. 21
5. b Viktorija Uršnik, uč. 23
5. c Nada Javh, uč. 22
5. č Martina Šorn Povšnar, uč. P22
6. a Vesna Skerlovnik Horvat, uč. 34 Maja Keržič
6. b Anica Bekrić, uč. 2 Nikolaja Mušič
6. c Mateja Osredkar, uč. 26 Klemen Matkovič
6. č Tatjana Knežević, uč. 4 Sašo Božič
7. a Mateja Lašič, uč. 5 Ljubica Rožman
7. b Tanja Kozarski, uč. 32 Judita Rančigaj
7. c Urša Oražem, uč. 28 Eva Benedičič
7. č Ajda Opeka, uč. P1 Aleš Koštomaj
8. a Simona Tučman, uč. 29 Špela Šmitek
8. b Doroteja Šporn, uč. 27 Tomaž Soklič
8. c Maja Mezgec Kristan, uč. 3 Katja Kociper Jančič
8. č Petra Berdajs, uč. 8 Nataša Banko
9. a Metka Trobec, uč. 6 Tatjana Cevec Drolc
9. b Miha Osredkar, uč. 30 Alojz Kalinšek
9. c Marija Otoničar, uč. 7 Katja Krošelj