V šolskem letu 2017/2018 bomo vsem učencem od 1. do 3. razreda ponudili program dodatne ure športa. Za vpisane učence bo program potekal v času takoj po rednem pouku oz. v času programa podaljšanega bivanja, izvajali ga bodo naši športni pedagogi. Gre za nadstandardni program, ki ga na naši šoli uspešno izvajamo že sedmo leto.

Pripravili smo program, ki je posebej prilagojen učencem določenega razreda oz. starosti. Vključuje zelo pestre vsebine, od osnovnih tehnik gibanja do spoznavanja različnih športnih panog. Veliko dejavnosti bo potekalo na zunanjih šolskih površinah.Vsi se zavedamo, da sodobni čas, v katerem živimo in način življenja, prepogosto ni naklonjen zdravemu življenjskemu slogu. Z dodatnim programom športa želimo delno prispevati tudi k temu, da bodo učenci bolj aktivni in da jih morda še nekoliko bolj navdušimo nad športom, zato verjamemo, da bo v program vključenih čim več učencev. Program ne bo naravnan tekmovalno in bo prilagojen vsakemu otroku. Učitelji učencev ne bodo ocenjevali.

Prijavnice bodo na prvi šolski dan učenci dobili v šoli.