Odlok vlade in navodila MIZŠ izrecno navajajo, da zaradi zajezitve širjenja virusa staršem vstop v šole ni dovoljen. Šola je kljub določenim pomislekom, odlok dolžna spoštovati in izvajati. Ker se zavedamo, da bi lahko vračanje v šole po tako dolgi odsotnosti pri nekaterih otrocih povzročilo stisko, bomo v šoli naredili vse, da jim olajšamo povratek v šolo. Ker bodo v prihodnjih tednih inšpekcije zagotovo obiskovale šole in spremljale naše in vaše upoštevanje odlokov, vas opozarjamo, da ob prihodu pred šolo nosite zaščitno masko.

Precejšen zalogaj bo predstavljalo prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja (uvajamo čisto nov sistem, o katerem smo vas prvič obvestili decembra), zato si, prosimo, natančno preberite navodila v nadaljevanju. Želimo si namreč, da bi stvari potekale s čim manj težavami, se pa zavedamo, da bo potrebno kar nekaj razumevanja in potrpljenja, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.


1. razred ZJUTRAJotroku že doma razložite, kako bo videti prihod v šolo. Starši parkirate avto na parkirišču pred Kulturnim domom Mengeš, dostop do šole z avtomobilom ni mogoč. Otroka pospremite do vhoda v šolo. Če bo hkrati prišlo več otrok, bo pred vhodom za prvi razred vzpostavljena vrsta, v kateri počakate in otroka pospremite do vhoda (držite varnostno razdaljo). Na vhodu ga prevzame razredničarka/razrednik, vzgojiteljica ali drugi učitelj. Pospremi ga do njegove garderobe in mu po potrebi pomaga pri preoblačenju in preobuvanju. Druga učiteljica ga bo prevzela in pospremila v razred.

POPOLDAN– ob uri odhoda iz OPB, ki ste jo sporočili razredniku/razredničarki bo učitelj OPB pospremil otroka do garderobe. Po potrebi bo učitelj otroku pomagal pri oblačenju in obuvanju- otrok bo v garderobi počakal na vaš prihod. Ko boste prišli, vas bo pri vhodu pričakala učiteljica, ki ji poveste, po katerega otroka ste prišli. Če bo hkrati prišlo po učence več oseb, bo vzpostavljena vrsta, v kateri počakate (držite varnostno razdaljo). Otroka počakate zunaj. Učiteljica bo šla po otroka v garderobo in ga pospremila do izhoda. POMEMBNO je, da ste čim bolj točni. Če boste prezgodnji, boste morali počakati, da učitelj pošlje otroka ob napovedani uri v garderobo; če boste prepozni, vas bo otrok počakal v garderobi.


2. in 3. razred ZJUTRAJ– otroku že doma razložite, kako bo videti prihod v šolo. Starši parkirate avto na parkirišču pred Kulturnim domom Mengeš, dostop do šole z avtomobilom ni mogoč. Otroka pospremite do vhoda v šolo (garderobe na južni strani šole). Pri vhodu v garderobe bomo imeli organizirano dežurstvo učitelja. Otrok gre sam do razreda, kjer ga pričaka učiteljica/učitelj. Preobleče in preobuje se V RAZREDU, garderob NE BOMO UPORABLJALI.


POPOLDAN– ob uri odhoda iz OPB, ki ste jo sporočili razredniku/razredničarki, bo učitelj OPB poslal otroka iz učilnice. Če gre otrok sam domov, bo dežurnemu učitelju na izhodu iz šole (garderobe) predal dovolilnico za izhod, ki jo bo dobil pri učitelju OPB (večina otrok 3. r). Če pa bo nekdo otroka prevzel iz OPB, bo otrok v garderobi počakal na vaš prihod- ko boste prišli, vstopite skozi desni vhod garderob, kjer vas bo pričakal dežurni učitelj, kateremu poveste, po katerega otroka ste prišli. Nato izstopite skozi levi vhod in zunaj počakate otroka. Če bo hkrati prišlo po otroka več oseb, bo vzpostavljena vrsta, v kateri počakate (držite varnostno razdaljo) – dežurni učitelj bo šel po otroka v garderobo in ga pospremil do izhoda- POMEMBNO je, da ste čim bolj točni. Če boste prezgodnji, boste morali počakati, da učitelj pošlje otroka ob napovedani uri iz skupine.  Če boste prepozni, vas bo otrok počakal v prosToru, kJer so garderobe.

Pričakujemo, da bo v konicah (npr. ob 15.00) prihajaLo do vrste čakajočih staršev, zato vas vnaprej prosimo za razumevanje in potrpljenje. 

V kolikor bo skupina OPB, v kateri je vaš otrok, na zunanjih površinah, boste otroka prevzeli zunaj.

In še v razmislek, da boste vsi lažje razumeli naše postopanje: kadar nas postavijo pred izbiro spoštovanja odlokov ali zaprtja šol, bomo vedno izbrali šolanje vaših otrok, zato tudi vas prosimo za sodelovanje in razumevanje.