Letos drugo leto zapored v naši šoli v okviru Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja strokovna delavka iz ZD Domžale, gospa Marjana Hostnik, izvaja preventivne delavnice v vseh razredih s ciljem izboljšanja zdravja otrok in mladostnikov.

Izvedene teme delavnic v mesecu novembru in decembru so bile:

  1. razred: ZDRAVE NAVADE
  2. razred: OSEBNA HIGIENA – ZDRAVE NAVADE
  3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
  4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
  5. razred: ZASVOJENOST
  6. razred: ODRAŠČANJE
  7. razred: SAMOPODOBA IN STRES
  8. razred: KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI
  9. razred: ZDRAVA SPOLNOST

Tovrstne delavnice so zelo dobrodošle in pomembno prispevajo h krepitvi telesnega, duševnega zdravja in oblikovanju pozitivnih stališč in vrednot, zato se gospe Marijani Hostnik iskreno zahvaljujemo za izvedbo, dobro voljo in strokovno sodelovanje.

Učencem so bile delavnice zelo zanimive in poučne.

IN KAKŠNI SO VTISI IN SPOZNANJA UČENCEV PO IZVEDENIH DELAVNICAH?