Učenci prvega razreda (1. a in 1. b) so se v januarju 2019 udeležili organiziranega plavalnega tečaja v Kamniku.
Vsi učenci so bili uspešni in so svoje znanje plavanja še dodatno utrdili in nadgradili. Na koncu so vsi prejeli diplome z osvojenim znanjem.