Položnice za mesec marec so bile poslane 8. 4. 2020 po pošti (z izjemo e-računov).

Na položnicah so tudi dobropisi za že izstavljene obroke šole v naravi za 2., 5. in 8. razred in za obogatitveno dejavnost München, saj do realizacije le teh ne bo prišlo.

Starši, kateri želijo, da se jim preplačani znesek vrne nazaj na njihov TRR, naj pošljejo po mailu prošnjo/zahtevek za vračilo in številko TRR za nakazilo na  ana-nusa.komatar@guest.arnes.si.

V najkrajšem možnem času bomo sredstva vrnili na vaš račun.

V kolikor pa se za vračilo ne odločite, boste imeli v dobro pri naslednjih položnicah oz. do porabe sredstev.

Tudi vsa ostala vprašanja glede položnic starši naslavljajte izključno na zgoraj navedeni mail.