Izvajalec v teh dneh izvaja rušitvena dela na območju nekdanjih kabinetov za šport (del nekdanje telovadnice).  Nadaljujejo se tudi pripravljalna dela za rušenje veznega trakta, ki je povezolal staro telovadnico s šolo.

Objavljeno 29. 1. 2024

Starejši prispevki na to temo:

Objavljeno 18. 1. 2024:

Z veseljem vas obveščamo, da je izvajalec (SGP Graditelj) začel s pripravljalnimi deli za zadnjo fazo preureditve šole (na severnem delu šole, na območju nekdanje telovadnice in veznega trakta). V tem tednu je bila postavljena gradbiščna ograja, ureja se območje gradbišča. Nekaj pripravljalnih del se je začelo tudi v notranjosti, na območju nekdanjega veznega trakta oz. bivših športnih garderob (učenci v te prostore nimajo dostopa). V naslednjih dneh in tednih bo izvajalec začel z rušitvenimi deli.

Znotraj šolskih prostorov gradbena dela ne bodo potekala. Izvajalec bo poskrbel, da bodo njegove dejavnosti potekale na način, da bo čim manj moteče za potek pouka. Poskrbel bo tudi za varnost. Dostop na gradbišče bo za gradena vozila po poti mimo Harmonije in ob Gobavici do šole. Na Šolski ulici in na parkirišču pred šolo torej ne bo bistveno večjega prometa. Starše vseeno naprošamo, da se z otokom pogovorite o varnosti in upoštevanju gradbene ograje kot meje, ki naj jo otrok nikoli ne prestopi.

Gre za začetek pomembnega projekta, na katerega šola čaka že nekaj let. Po končanem projektu bo v novem objeku pridobila nov vhod v šolo z večnamenskim prostorom, šolsko kuhinjo in jedilnico, naravoslovne učilnice s pripadajočimi prostori ter kabinete za individualno delu z učenci. Pridobitev novih prostorov pa bo omogočila tudi prestavitev in povečanje šolske knjižnice. Na novo bodo urejejene garderobe za učence, ki bodo po novem v ločenih prostorih za mlajše in starejše učence.

Objavljeno 18. 1. 2024