hdrpl

Učenci so na svoj način ustvarili izdelke, ki prikazujejo, kar je nevidno našim očem, a sedaj razkrito.

Učenci 6., 8. in 9. razredov so v okviru vsebin pri biologiji in naravoslovju ustvarjali. Nastali so res prav posebni izdelki, ki smo jih v šoli razstavili.

V 6. razredih so pri pouku spoznali dva prijatelja. Mito in Klori, ki živita skupaj v rastlinski celici, zelo dobro sodelujeta in omogočata vsaki rastlini, da uspeva in pridela hrano za ostale organizme.

V 9. razredih so pri pouku spoznali, kakšna je zgradba nosilke naših genetskih informacij. DNK – deoksiribonukleinska kislina, ki se nahaja v jedru živalske celice in nosi gene vsakega posameznika.

S svojimi izdelki so zelo nazorno prikazali še organski sistem – krvožilje in njihovo povezanost z dihali.

V 8. razredih pa so s svojimi izdelki predstavili celice. Zgradbo rastlinske, živalske, glivne in bakterijske celice.

Zahvala vsem ustvarjalcem in učencem, ki so pomagali pripraviti razstavo.

učiteljica Vesna Katarinčič