V četrtek, 27. 10. 2022, je na šoli potekal naravoslovni dan za učence 8. razredov na temo merjenje. Učenci so učno snov, ki so jo ponovili oziroma na novo spoznali pri pouku fizike, prenesli v prakso. Naravoslovni dan je bil sestavljen iz štirih glavnih tem:

  1. Določanje gostote majhnih teles – učenci so sami izmerili maso in prostornino riža, fižola ter določili njuni gostoti.
  2. Določanje gostote geometrijskim in negeometrijskim telesom – s pomočjo metode potapljanja in z merjenjem stranic so določili prostornino, izmerili so tudi maso s pomočjo tehtnice na uteži ter izračunali njihovo gostoto.
  3. Plavanje teles – s poskusi so ugotavljali, katera telesa plavajo ter katera telesa potonejo in zakaj. S pomočjo metod, ki so jih spoznali pri uri fizike, so določili tudi prostornino ene kapljice vode.
  4. Merjenje povprečne vrednosti – učenci so določali povprečno vrednost svojega koraka in se spoznali z merskimi napakami.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji. Bilo je zelo zanimivo!