Ob koncu 6. in 9. razreda opravljajo učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Udeležba na NPZ je za vse učence obvezna. Učenci pišejo preverjanje samo v rednem roku, naknadnega roka ni.

Kot ste bili že obveščeni, se v 6. razredu znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije. Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.

Datumi NPZ:

– petek, 4. maj 2018 – slovenščina

– ponedeljek, 7. maj 2018 – matematika,

– sreda, 9. maj 2018, angleščina (6. razred) / tehnika in tehnologija (9. razred)

Obvestilo za starše, 6. in 9. razred, učencem razdeljeno v šoli 26. 4. 2018