5. in 6. oktobra 2022 smo na šoli organizirali naravoslovni dan za učence 9. razreda v sodelovanju z zunanjimi izvajalci Mikrobiologija Avberšek d. o. o. Naši gostje so na zelo zanimiv način učencem približali mikrobiologijo in biotehnologijo, ki sta med seboj tesno povezani in močno prisotni v našem vsakdanjiku.

Kljub temu sta vedi sorazmerno nepoznani, zato je bila težavnost oz. preprostost podajanja snovi primerno prilagojena predznanju učencev. Poleg teoretičnega dela jim je bilo omogočeno veliko praktičnih vsebin – eksperimentov, interaktivnih iger in mikroskopiranja. Tako je bil naravoslovni dan bolj “plastičen”, zabaven, kar pritegne pozornost učencev ter izboljša njihovo razumevanje snovi.

Program naravoslovnega dne:

PREDAVANJE 1: Osnove mikrobiologije

Osnovno predavanje o mikroorganizmih, njihovi sistematiki, lastnostih, obnašanju in koristih, ki jih imajo za človeka in njegovo okolje.

EKSPERIMENTI:

  • KVASNE BOMBICE: Eksperiment pri katerem se srečamo z delovanjem kvasovk.
  • MIKROSKOPIRANJE: Mikroskop – orodje za opazovanje mikroorganizmov: mikroskopiranje bakterij, kvasovk in opazovanje plesni na gojišču s stereo mikroskopom ter fotografiranje s telefonom.
  • INTERAKTIVNA IGRA na temo DNA: Interaktivna igra, v kateri sodelujejo vsi, razdeljeni v manjše skupine. Z legokockami, po navodilih iz DNA, izdelajo protein (beljakovino).

 

PREDAVANJE 2: Biotehnologija

Evalvacija eksperimenta »kvasne bombice« in predavanje iz osnov biotehnologije – praktični primeri uporabe.