Poznate razliko med slamnikom in klobukom? Kako so slamniki »našli« naše kraje? Koliko metrov slamnate kite potrebujete za slamnik? Kaj je metrnga, črna kuhinja ali pa burklje?

Tretješolci OŠ Mengeš poznajo odgovore. V četrtek, 16.11., in v petek 17.11., so obiskali Slamnikarski muzej in Menačenkovo domačijo v Domžalah. Spoznavali so krajevno zgodovino, običaje, pripomočke in način življenja v preteklosti. Preizkusili so se v tehniki tiskanja na papirnate prtiče in različnih tehnikah pletenja kit. Navdušeno so opazovali, kako je pred njihovimi očmi s slamnate kite nastal slamnik.