Na 12. državnem tekmovanju Glasbena olimpijada, ki poteka v organizaciji Glasbene mladine Slovenije in Akademije za glasbo v Ljubljani, je OŠ Mengeš zastopal devetošolec FILIP ŠKRLEP, ki se je na državno raven uvrstil z najboljšim rezultatom na šolskem tekmovanju.

Glasbena olimpijada je zelo kompleksno tekmovanje, saj se morajo učenci pomeriti in dobro izkazati v treh kategorijah. Prvi del je pisni, ki zajema glasbeno teoretično znanje, razumevanje v naprej določenih glasbenih člankov ter splošno glasbeno razgledanost. Drugi del tekmovanja je izvajalski del, ki zajema petje pesmi ter a vista melodične in ritmične vaje (tekmovalci morajo zapeti ritmično in melodično vaju brez predhodne priprave). Tretji del tekmovanja pa predstavlja zapis in izvedba avtorske skladbe, kjer se učenci od 7. do 9. razreda preizkušajo v skladanju lastnih pesmi.

Filip Škrlep je napisal avtorsko skladbo »PUSTITI« za violino in klavirsko spremljavo in jo v prelepi dvorani palače Kazina tudi uspešno predstavil. V skupnem seštevku je 4. marca 2023 dosegel najžlahtnejše – zlato – priznanje.

Iskrene čestitke!

Mentorica Nataša Banko