Verjamemo, da ste/smo vsi veseli, da se tudi učenci od 6. do 9. razreda končno vračajo v šolo. To se bo po sklepu Vlade RS zgodilo v ponedeljek, 15. 2. 2021. Na šoli bomo poskrbeli, da se bodo učenci vrnili v varno okolje, hkrati pa se bomo potrudili, da bo vrnitev v rutino šolskega dela postopna. Poleg skrbi za zdravo okolje in preprečevanje možnosti okužbe bomo veliko pozornost namenili počutju otrok in gibanju. Več dejavnosti bomo izvedli na prostem (ustrezna oblačila in obutev). Poskrbeli bomo za postopno ponovno osvajanje šolske rutine, na začetku z veliko pozornostjo na preverjanju in utrjevanju usvojenega znanja in šele nato tudi ocenjevanju.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomembno delo, ki ste ga s svojimi otroki opravili v času izobraževanja na daljavo.

Zdaj vas prosimo za podporo in razumevanje ob povratku otrok v šolo. Da bi vrnitev otrok v šolo potekala s čim manj težavami, prosimo, da se seznanite z najpomembnejšimi informacijami in navodili v nadaljevanju. Ker bodo nekatere stvari nekoliko drugačne, kot so bile jeseni, se o tem pogovorite tudi s svojim otrokom in mu tako olajšate vrnitev v šolo.

RESNIČNO SE VESELIMO PONOVNEGA SNIDENJA Z VAŠIMI OTROCI Z ŽELJO, DA ŠOLSKIH KLOPI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA NE ZAPUSTIMO VEČ.

Tako kot se bomo v šoli trudili z upoštevanjem priporočil NIJZ zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke, tudi vas naprošamo, da v največji možni meri upoštevate ukrepe ter ravnate samozaščitno do sebe in svojih bližnjih ter tako pripomorete k omejevanju širjenja virusa. Seznanite se še z dopisom pediatrov, ki je namenjen vam, staršem.

Nekaj splošnih stvari

 • Na šoli se bomo držali navodil MIZŠ in NIJZ ob ponovnem odpiranju šol.
 • V šolo se obvezno vrnejo vsi učenci razen učenci z zdravstvenimi omejitvami, ki jih je predvidel Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo – le-te si lahko ogledate na tej povezavi. V primeru zdravstvenih omejitev se starši posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.
 • Po navodilih MIZŠ bo pouk celega oddelka potekal v eni skupini v matični učilnici – cel oddelek bo en ”mehurček”. Učencev torej ne bomo delili v manjše skupine, poskrbeli bomo, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov. Ta zahteva bo močno vplivala na izvedbo pouka v manjših učnih skupinah v 8. in 9. razredu (TJA, SLJ, MAT) in izbirnih predmetih. Podrobnejše informacije o tem bodo učenci dobili v ponedeljek na razredni uri, ki bo 1. šolsko uro.
 • Pouk bo organiziran v matičnih učilnicah oddelkov, učenci učilnic ne menjajo.

  Razpored matičnih učilnic:
  6. a – uč. 7
  6. b – uč. 32
  6. c – uč. 35
  6. č – uč. 36
  7. a – uč. 27
  7. b – uč. 28
  7. c – uč. 29
  7. č – uč. 30
  8. a – uč. 6
  8. b – uč. 3
  8. c – uč. 33
  8. č – uč. 34
  9. a – uč. 1
  9. b – uč. 4
  9. c – uč. 5
  9. č – uč. 8

Ukrepi za omejevanje širjenja v virusa v šoli:

 • V šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:
  • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Učenci si bodo večkrat dnevno umivali roke z milom in jih po želji razkužili.
 • Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Zaščitne maske:
  • Učenci med poukom ne uporabljajo maske.
  • Učenci masko uporabljajo ves čas, razen, ko so v matičnih učilnicah (masko uporabljajo ob vstopu v šolo, na hodnikih, knjižnici, WC-jih …).
  • Priporočamo, da otroku priskrbite pralne maske in se z njim pogovorite, kako se masko pravilno uporablja in kako naj v šoli za njo skrbi.

Prvi dan šole (ponedeljek, 15. 2. 2021)

 • Predura (če jo otrok ima na ponedeljkovem urniku) odpade.
 • Učenci začnejo s poukom ob 8.30. Učencem bo vstop v šolo omogočen od 8.10 dalje.
 • Učenci prinesejo s seboj šolske potrebščine in copate, če jih nimajo v šoli.
 • Prvo uro bodo imeli vsi učenci razredno uro.
 • V nadaljevanju bo pouk potekal po običajnem ponedeljkovem urniku.
 • Izbirni predmeti bodo potekali na daljavo.

Neobvezni izbirni predmeti (6. razred): V prvem tednu bodo vsi potekali na daljavo. Več informacij bodo učenci dobili v šoli.

Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred): V prvem tednu bodo vsi potekali na daljavo. Več informacij bodo učenci dobili v šoli.

Šolska prehrana: prijavljenim učencem bomo omogočili malico, učenci bodo malicali v matičnih učilnicah.

POMEMBNO: Kosil za učence od 6. do 9. razreda ne bo, saj jih ob upoštevanju strogih ukrepov za preprečevanje okužbe (NIJZ) in zaradi že znanih prostorskih težav, ne moremo zagotoviti.

Kosila za učence, ki imajo v skladu z zakonom pravico do subvencioniranega kosila (brezplačno): v kolikor boste želeli, lahko otrok v šoli prevzame kosilo za domov. POMEMBNO: v tem primeru morate otroka na kosilo NA NOVO PRIJAVITI. V kolikor boste otroka prijavili do ponedeljka, 15. 2. 2021 do 9.00, mu bomo kosilo lahko zagotovili že v ponedeljek. Otroka na kosilo prijavite na prehrana.osmenges@gmail.com ali po telefonu na številko 01 724 76 17.

Interesnih dejavnosti (krožkov) do nadaljnjega ne bomo izvajali. Na šoli ne bo potekala nobena dejavnost, ki jo izvajajo naši zunanji sodelavci ali izvajalci (npr. športni krožki, šah, folklora, ritmična gimnastika …).

Prihod v šolo

 • V kolikor je le možno, naj otrok v šolo prihaja sam. V kolikor ga boste pospremili, ga lahko samo do vhoda v šolo.
 • Učenci naj ne prihajajo prezgodaj, ker vstop v šolo ne bo možen pred določenim časom. V kolikor bo imel otrok preduro, bo vstop v šolo možen od 7.15 dalje. V dneh, ko bo otrok začel s poukom ob 8.30, pa bo vstop v šolo možen od 8.10 dalje. Za učence, ki v šolo pridejo s šolskim kombijem, bo organizirano varstvo.
 • Učenci sami vstopajo v šolo. V šoli bodo dežurni učitelji, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo lažje znašli.
 • Učenci se preoblečejo in preobujejo pred svojo učilnico. Garderobnih omaric do nadaljnjega ne bodo uporabljali (varnostni ukrep za preprečevanje Covid-19).

Odhod iz šole

 • Po končanem pouku se učenci obujejo in oblečejo pri matični učilnici, učitelj jih skozi garderobe pospremi iz šole.
 • Prosimo, tudi vi opozorite otroka na upoštevanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe tudi zunaj šolskih prostorov. Trud šole z doslednim “držanjem učencev v mehurčkih” znotraj šole bo zaman, če se bodo otroci po končanem pouku med seboj družili brez upoštevanja najbolj osnovnih ukrepov. Se zavedamo, da bo to za njih po dolgotrajnem omejevanju stikov velik izziv, vendar bo časa za intenzivno druženje in igro v nadaljevanju še veliko.

Dostop do šole:

 • Spodbujajmo otroke h gibanju. Priporočamo, da v šolo pridejo peš ali s kolesom (opravljen kolesarski izpit).
 • Starši, ki pripeljete otroke z avtomobilom, še vedno uporabljate parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš. Parkirišče pri šoli je v jutranjem času zaprto z zapornico.

Pogovorne ure in roditeljski sestanki za starše:

 • Pogovorne ure bodo potekale praviloma preko videokonference ali pogovora po telefonu.
 • Za termin se dogovorite z učiteljem.
 • V mesecu marcu bodo predvidoma roditeljski sestanki (po vsej verjetnosti na daljavo, o čemer vas bomo še obvestili).

Šolski kombi

Za učence vozače bo organiziran prevoz s šolskim kombijem.

Urnik: v jutranjem času bo kombi vozil po običajnem urniku. Do nadaljnjega bosta popoldan odhoda dva: ob 13.30 in ob 14.15. Kombi za Dobeno ob 15.00 ne bo vozil, ker za ta prevoz trenutno ni učencev.

Prevoznik bo poskrbel za ukrepe za zajezitev okužbe. Prosimo, otroka opozorite, da bo na kombiju moral nositi masko in si ob vstopu na vozilo razkužiti roke.