Spoštovani starši oz. skrbniki otrok,

ker se zavedamo, da v času šolanja na daljavo nekateri starši težko pripravijo topel obrok za svoje otroke in ob upoštevanju pomena zdrave in redne prehrane, smo se v dogovoru z Občino Mengeš odločili, da poleg otrok iz socialno šibkejših družin omogočimo topel obrok VSEM učencem, ki ga potrebujejo oz. želijo.

Obveščamo vas, da se so prijave še vedno možne.

Cena toplega obroka za vse učence znaša 2,60€ in vključuje obrok ter stroške embalaže za enkratno uporabo, v kateri obrok prejmete.

Šola ne more pripravljati dietnih obrokov. Jedilnik pripravljamo sproti, zato ni objavljen na spletni strani šole.

PRIJAVA:

V kolikor bi starši za svojega otroka obrok želeli naročiti, morate otroka nanj NUJNO PRIJAVITI ali na elektronski naslov: prehrana.osmenges@gmail.com ali na telefon 01 724 76 17 (od 8.00 do 12.00).  V prijavi je potrebno napisati otrokovo ime in priimek ter razred, ime in priimek starša oz. skrbnika, ki otroka prijavlja na obrok. Z oddano prijavo soglašate, da OŠ Mengeš uporabi zbrane podatke za organizacijo priprave in prevzemom toplega obroka.

PREVZEM:

Učenci/ke oz. njihovi starši oz. skrbniki bodo lahko obrok prevzeli v šolski jedilnici med 12.30 do 13.30, SAMO OB UPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NIJZ. Učenci bodo v šolo posamično vstopili in izstopili skozi vhod v garderobe. Vstop v šolo BO DOVOLJEN LE Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE IN UPOŠTEVANJEM VARNOSTNE RAZDALJE.

ODJAVA:

Če toplega obroka ne boste prevzeli, se je potrebno pravočasno odjaviti. Odjava do 8.30 ure velja z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da učenec, ki je prijavljen na topli obrok le-tega ne prevzame in topli obrok zanj ni bil odjavljen, se mu obrok obračuna (velja tudi za učence, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano).

PRAVICA DO BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA

V času šolanja na daljavo je učencem, ki potrebujejo brezplačni topel obrok in jim po odločbi o otroškem dodatku pripada brezplačno kosilo (povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra – 3. dohodkovni razred pri otroškem dodatku) zagotovljen brezplačni topli obrok. Nanj se morate obvezno prijaviti.