V sredo, 13. februarja, so imeli učenci 6. razredov kulturni dan z orkestrom izvirnih inštrumentov.

V programu  sta glasbenika Peter Kus in Gregor Hrovat predstavila številne možnosti, ki jih nudi izdelovanje preprostih zvočil in inštrumentov iz različnih materialov in vsakdanjih predmetov. V prvi uri sta glasbenika odigrala koncert na izvirnih glasbilih, ki jih je izdelal Peter Kus. Glasbila sta učencem predstavila, pojasnila akustična načela, po katerih ta glasbila delujejo ter skozi splet različnih skladb nakazala njihove izrazne možnosti ter uporabnost za ustvarjanje glasbe.

Učencem sta predstavila tudi osnovna izhodišča ustvarjanja izvirnih inštrumentov in različne možnosti, ki jih lahko izberejo, ko se lotijo njihove izgradnje. Slednje so učenci preizkusili v drugem delu oz. v praktičnem delu programa: kjer so lahko oblikovali različne vrste glasbil, iz njih sestavili svoj Orkester izvirnih inštrumentov. Poleg teh glasbil so učenci s seboj prinesli tudi svoja, doma izdelana preprosta glasbila, s katerimi so lahko izvedli preproste melodije ljudskih pesmi. Glasbila so bila izvrstna. Nekateri učenci so skupaj z glasbenikoma izvedli kratko improvizirano skladbo na temo Marko skače. Aplavz je bil več kot zaslužen!

Z učenci smo obiskali tudi Glasbeno šolo Mengeš, prisluhnili predstavitvi klasičnih glasbil in krajšemu nastopu, ki so ga izvedli učenci sami.

Dan dejavnosti smo zaključili z medoddelčno razglasitvijo najbolj melodično uglašenega glasbila, ki so ga naredili učenci, zaslužili pa so malo sladko nagrado.

Skupna ocena za vsa glasbila je bila ODLIČNA, trdi učiteljica Nataša Banko, ki je pohvalila delo vseh učencev.