Po zbranih prijavah na interesne dejavnosti ugotavljamo, da je zanimanje med učenci veliko in bomo izvajali večino ponujenih interesnih dejavnosti.

Na TEJ POVEZAVI si lahko ogledate, katere dejavnosti bomo izvajali in urnik izvajanja.

————————————————————————————-

Obvestilo z začetka šolskega leta:

Pripravili smo ponudbo interesnih dejavnosti (krožkov) za letošnje šolsko leto (učenci so prijavnico v šoli dobili 16. 9. 2021).  Izvajali jih bomo, če bo dovolj prijavljenih učencev, o čemer bodo učenci obveščeni. Interesne dejavnosti so za učence brezplačne in jih izvajajo naši strokovni delavci, nekatere pa tudi naši zunanji sodelavci.

Izvajanje bomo prilagodili ukrepom za preprečevanje Covid-19. Od zdravstvene situacije bo tudi odvisno, koliko programa bomo lahko realizirali.

Doma preglejte ponudbo in se odločite, če bi vaš otrok želel obiskovati katero od dejavnosti (obkrožite številko pri dejavnosti). Priporočamo, da otrok izbere dejavnosti, ki ga res zanimajo in jih bo z veseljem obiskoval. Dodatno pa priporočamo, da presodite (glede na otrokove druge obveznosti), koliko interesnih dejavnosti otrok izbere, da ne bo preobremenjen. Večino interesnih dejavnosti bomo začeli izvajati v začetku oktobra. Učenci bodo o  začetku obveščeni.

Otrok naj prijavnico čim prej odda razredničarki/razredniku.

Ponudba interesnih dejavnosti, prijavnica 2021/2022

Opisi nekaterih interesnih dejavnosti 2021/2022