Da bo začetek v teh razmerah čim lažji, smo za vas pripravili nekaj najpomembnejših informacij. Na šoli se bomo v največji možni  meri potrudili otrokom zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, najbolj od vsega si želimo, da bi pouk potekal v šolskih prostorih s čim manj zdravstvenimi izzivi.
Večino ukrepov in prilagoditev, ki jih bomo izvajali za varovanje zdravja otrok in omejevanje širjenja virusa, že poznate, saj smo jih izvajali že lani. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. Večinoma bo delo na šoli potekalo tako, kot je potekalo ob zaključevanju lanskega šolskega leta. V primeru poslabšanja razmer vas bomo o morebitnih spremembah pravočasno obvestili. Prosimo vas, da se o spodnjih informacijah pogovorite s svojim otrokom že pred prvim šolskim dnevom.

Za prvi šolski dan smo pripravili še posebno obvestilo in nekaj drugih obvestil in prijavnic, ki so pomembni ob začetku šolskega leta.

Prijavnice na interesne dejavnosti in obogatitvene dejavnosti bodo učenci dobili v drugem tednu pouka. Večina interesnih dejavnosti se bo začela oktobra.

PRIHAJANJE V ŠOLO, GARDEROBE IN JUTRANJE VARSTVO

Učenci v šolske prostore vstopajo in izstopajo sami (za učence 1. razreda bomo to uvedli postopno v mesecu septembru, o načinu vas bomo obvestili prvi šolski dan). Skupaj si prizadevajmo, da bodo otroci čim bolj samostojni, hkrati pa želimo zmanjšati število stikov različnih oseb znotraj šolskega prostora. Starši oz. njihovi spremljevalci boste otroka pospremili do vhoda v šolo (vse enako kot lani). V šoli bodo dežurni učitelji, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo lažje znašli.
Učenci od 1. do 5. razreda (izjema bodo učenci 4. a in 4. b) ne bodo uporabljali garderobnih omaric, preobujejo in preoblečejo se pred svojo učilnico.
Učenci od 6. do 9. razreda bodo imeli garderobne omarice, pripravljen bo poseben razpored, da zmanjšamo število stikov med učenci.
Jutranje varstvo (1. do 3. razred) bo potekalo v matičnih učilnicah za vsak razred posebej (enak način izvajanja kot lansko leto).

PREHRANA

Starši ste otroka na šolsko prehrano prijavili ob zaključku lanskega šolskega leta. Šola bo tako kot do sedaj zagotavljala malico za vse učence in popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Zajtrk bo na voljo za prijavljene učence 2. in 3. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo. Zaradi prostorskih omejitev bo šola lahko zagotavljala kosila za učence od 1. do vključno 6. razreda, ki bodo zaradi omejevanja stikov vstopali v jedilnico po vnaprej določenem razporedu. Za učence 7. do 9. razreda kosil v šoli, žal, ne bomo mogli zagotoviti, bodo pa kosila od ponedeljka, 6. 9. 2021, na voljo v restavraciji Harmonije (dogovor z občino). O tem bomo pripravili posebno obvestilo in prijavnice, ki jih bodo dobili učenci v šoli.

IZVAJANJE PROGRAMA

Šola bo v celoti izvajala tako obvezni kot razširjeni program. To pomeni, da bomo v šoli poleg pouka rednih predmetov izvajali tudi celoten pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč ter dneve dejavnosti. Izvajali bomo jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje. V 8. in 9. razredu bomo pouk MAT, SLJ in TJA izvajali v manjših učnih skupinah. V omejenem obsegu in spremenjeni obliki bomo izvajali interesne dejavnosti. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli predvidene ekskurzije in šole v naravi ter obogatitvene dejavnosti. Celotni program bomo v največji možni meri izvajali v t. i. oddelčnih mehurčkih, ob upoštevanju priporočil za omejevanje širjenja virusa.

Pouk bomo izvajali: 1. do 5. razred v matičnih učilnicah, 6. do 9. razred v specialnih učilnicah.

KONEC POUKA, PODALJŠANO BIVANJE

Iz šolskih prostorov pridejo učenci sami (starši jih počakate pred šolo in v šolo ne vstopate). Za učence, ki so vključeni v OPB, to pomeni, da bo otrok sam prišel iz šole ob uri, ki jo boste zapisali na obrazcu, ki ga bo otrok prejel prvi dan šole. Učenci bodo iz OPB-ja lahko prihajali ob 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 in 17.00. Starši jih boste (tako kot prejšnje leto) ob določeni uri pričakali pred šolo. V kolikor vas ne bo pred šolo, bo otrok do vašega prihoda počakal v garderobi ob prisotnosti dežurnega učitelja.

POMEMBNO: ob upoštevanju navodil in priporočil za preprečevanje širjenja okužbe in kadrovskih zmožnostih je organizacija in izvedba programa OPB za učence 4. in 5. razreda na naši šoli zelo otežena, zato vas prosimo, da presodite, če vaš otrok sploh potrebuje vključitev v omenjeni program. V vsakem primeru bomo učencem, ki bi želeli imeti kosilo, le-to omogočili. V kolikor bo vaš otrok OPB zares nujno potreboval, bo šola zanj lahko organizirala varstvo do 15.00.

PREVOZ UČENCEV VOZAČEV

Za učence vozače bo organiziran prevoz s šolskim kombijem po urniku:

Odhod kombija zjutraj:
Dobeno ob 6.55 in ob 7.50,
Loka ob 7.00 in 7.15
Topole ob 7.15

Odhod kombija po pouku:
Topole, Loka in Dobeno ob 14.20
Dobeno ob 15.00

Prevoznik bo poskrbel za ukrepe za zajezitev okužbe. Prosimo, otroka opozorite, da bo na kombiju moral nositi masko in si ob vstopu na vozilo razkužiti roke.

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA

  • NAJBOLJ POMEMBNO: v šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:
    • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
  • Učenci si bodo večkrat dnevno umivali roke z milom in jih po želji razkužili.
  • Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
  • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Vsi učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih šole (npr. hodniki, WC-ji, garderobe, ob vstopu v jedilnico …). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku ŠPO. Zaposleni in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih šole.

PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV 7. DO 9. RAZREDA

Natančnih informacij o izvajanju prostovoljnega samotestiranja učencev še nismo prejeli, zato vam navodil glede tega, žal, še ne moremo podati. Sicer pa imamo na šoli na voljo še nekaj kompletov za samotestiranje, ki so brezplačni. Starši, ki želite prejeti teste za svojega otroka, natisnite in izpolnite prijavnico TUKAJ. V kolikor prijavnice ne morete natisniti, jo otrok lahko dobi v tajništvu šole.

DOSTOP DO ŠOLE Z AVTOMOBILOM

Starši, ki pripeljete otroke z avtomobilom, še vedno uporabljate parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš. Vljudno vas naprošamo,  DA NE ODLAGATE OTROK PRED ZAPORNICO PARKIRIŠČA PRED ŠOLO, SAJ Z OBRAČANJEM RESNO OGROŽATE VARNOST VSEH OSTALIH OTROK, KI V ŠOLO PRIHAJO PEŠ. Od parkirišča pred Kulturnim domom je do vhoda v šolo za 2. do 9. razred 160 metrov. Od zapornice parkirišča šole do vhoda v šolo za 2. do 9. razred pa 155 metrov. Medobčinsko redarstvo in policija bosta tudi v letošnjem šolskem letu izvajala nadzor nad upoštevanjem prometne signalizacije.