Športni program, dodatna ura športa za prvo triado, ki smo ga zasnovali učitelji športa OŠ Mengeš, uspešno izvajamo že vse od leta 2010 in ga obiskuje cca. 95% otrok.

Glavni namen dodatne ure športa je omogočiti učencem še več gibanja, za še večje zadovoljstvo, več igre, razvijanja motoričnih spretnosti, socialnih vrednot, učenje športnega obnašanja, vpeljevanje novih vsebin ter nadgradnje temeljnih vsebin učnega načrta. Vadba poteka enkrat tedensko, 6. ali 7.  šolsko uro pod vodstvom športnih učiteljev. Vadbo izvajamo v novi športni dvorani ali na zunanjih površinah oz. bližnji okolici.

V letošnjem šolskem letu imajo 1. razredi vadbo ob petkih, 2. in 3. razredi pa ob torkih.

Nekaj utrinkov naših športnih privržencev.

Petra Berdajs, prof. švz