V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin. Obvestilo so učenci 12. 6. 2020 na papirju dobili v šoli.

Obvestilo o potrebščinah za 2020/2021, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2020/2021. Učenci bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada predvidoma dobili že ob zaključku pouka, v kolikor to ne bo mogoče, pa 1. 9. 2020. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli.

*** Prijavnice za učbeniški sklad bodo učenci dobili v tednu od 15. 6. do 19. 6. 2020.

 V šolskem letu 2020/2021 – učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda bodo na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli tudi delovne zvezke.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

1. razred, šolske potrebščine 2020/2021
2. razred, šolske potrebščine 2020/2021
3. razred, šolske potrebščine 2020/2021
4. razred, šolske potrebščine 2020/2021
5. razred, šolske potrebščine 2020/2021
6. razred, šolske potrebščine 2020/2021
7. razred, šolske potrebščine 2020/2021
8. razred, šolske potrebščine 2020/2021
9. razred, šolske potrebščine 2020/2021

V kolikor se je družina znašla v finančni stiski, lahko zaprosite za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov. Napisati morate dopis, v katerem na kratko pojasnite situacijo, izpolnite obrazec in priložite dokazila ter vse skupaj naslovite na šolski sklad. Rok za oddajo vlog je petek, 19. 6. 2020. Več si lahko preberete v obvestilu.

Šolski sklad (bodoči 4. do 9. razred)

Za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, bo šolski sklad omogočil nekaj brezplačnih zvezkov. Več si lahko preberete v obvestilu.

Vloga za subvencijo za delovne zvezke 2020