V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin. Obvestilo bodo učenci 7. 6. 2019 na papirju dobili v šoli.

Obvestilo o potrebščinah za 2019/2020, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2020/2020. Učenci, ki so pravočasno oddali prijavnico za učbeniški sklad, bodo učbenike dobili ob zaključku pouka. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli.

 V šolskem letu 2019/2020 – učenci bodočega 1. razreda in 2. razreda bodo na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli delovne zvezke.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

Šolske potrebščine za 1. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 2. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 3. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 4. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 5. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 6. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 7. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 8. razred, 2019-2020
Šolske potrebščine za 9. razred, 2019-2020

V kolikor se je družina znašla v finančni stiski, lahko zaprosilte za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov. Napisati morate dopis, v katerem na kratko pojasnite situacijo, izpolnite obrazec in priložite dokazila ter vse skupaj naslovite na šolski sklad. Rok za oddajo vlog je petek, 14. 6. 2019. Več si lahko preberete v obvestilu.

Šolski sklad (bodoči 3. do 9. razred)

Za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, bo šolski sklad omogočil nekaj brezplačnih zvezkov. Več si lahko preberete v obvestilu.

Vloga za subvencijo za delovne zvezke 2019