Verjamemo, da ste/smo vsi veseli, da se otroci 4. in 5. razreda končno vračajo v šolo. To se bo po sklepu Vlade RS zgodilo v ponedeljek, 15. 2. 2021. Na šoli bomo poskrbeli, da se bodo učenci vrnili v varno okolje, hkrati pa se bomo potrudili, da bo vrnitev v rutino šolskega dela postopna. Poleg skrbi za zdravo okolje in preprečevanje možnosti okužbe bomo veliko pozornost namenili počutju otrok in gibanju. Več dejavnosti bomo izvedli na prostem (ustrezna oblačila in obutev). Poskrbeli bomo za postopno ponovno osvajanje šolske rutine, na začetku z veliko pozornostjo na preverjanju in utrjevanju usvojenega znanja in šele nato tudi ocenjevanju.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomembno delo, ki ste ga s svojimi otroki opravili v času izobraževanja na daljavo.

Zdaj vas prosimo za podporo in razumevanje ob povratku otrok v šolo. Da bi vrnitev otrok v šolo potekala s čim manj težavami, prosimo, da se seznanite z najpomembnejšimi informacijami in navodili v nadaljevanju. Ker bodo nekatere stvari nekoliko drugačne, kot so bile jeseni, se o tem pogovorite tudi s svojim otrokom in mu tako olajšate vrnitev v šolo.

RESNIČNO SE VESELIMO PONOVNEGA SNIDENJA Z VAŠIMI OTROCI Z ŽELJO, DA ŠOLSKIH KLOPI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA NE ZAPUSTIMO VEČ.

Tako kot se bomo v šoli trudili z upoštevanjem priporočil NIJZ zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke, tudi vas naprošamo, da v največji možni meri upoštevate ukrepe ter ravnate samozaščitno do sebe in svojih bližnjih ter tako pripomorete k omejevanju širjenja virusa. Seznanite se še z dopisom pediatrov, ki je namenjen vam, staršem.

Nekaj splošnih stvari

 • V šolo se obvezno vrnejo vsi učenci razen učenci z zdravstvenimi omejitvami, ki jih je predvidel Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo – le-te si lahko ogledate na tej povezavi. V primeru zdravstvenih omejitev se starši posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.
 • Po navodilih MIZŠ bo pouk celega oddelka potekal v eni skupini v matični učilnici – cel oddelek bo en ”mehurček”. Učencev torej ne bomo delili v manjše skupine, poskrbeli bomo, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov.
 • Učence bo učil-učila njihov-a razrednik-razredničarka (razen v primeru bolniške odsotnosti) in njihovi učitelji predmetov (angleščina, šport, glasbena umetnost).

POMEMBNO: ob upoštevanju navodil in priporočil za preprečevanje širjenja okužbe in kadrovskih zmožnostih je organizacija in izvedba programa OPB za učence 4. in 5. razreda na naši šoli skoraj nemogoča, zato vas prosimo, da presodite, če vaš otrok sploh potrebuje vključitev v omenjeni program. V vsakem primeru bomo učencem, ki bi želeli imeti kosilo, le-to omogočili.
V kolikor bo vaš otrok OPB zares nujno potreboval, bo šola zanj lahko organizirala varstvo le do 14.00. V tem času bo imel otrok čas za kosilo, drugih programov znotraj OPB ne bomo izvajali.

Ker želimo zmanjšati število stikov različnih oseb znotraj šolskih prostorov, vas prosimo, da razumete odločitev in nas podprete, da učenci v šolske prostore vstopajo sami, tudi iz šolskih prostorov pridejo učenci sami (če jih kdo pride iskat, otroka počaka pred šolo).

Ukrepi za omejevanje širjenja v virusa v šoli:

 • V šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:
  • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Učenci si bodo večkrat dnevno umivali roke z milom in jih po želji razkužili.
 • Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Zaščitne maske:
  • Učenci med poukom ne uporabljajo maske.
  • Učenci masko uporabljajo med gibanjem po šoli (garderobe, hodniki, WC-ji …).
  • Priporočamo, da otroku priskrbite pralne maske in se z njim pogovorite, kako se masko pravilno uporablja in kako naj v šoli za njo skrbi.

Prvi dan šole (ponedeljek, 15. 2. 2021)

 • Predura (če jo otrok ima na ponedeljkovem urniku) odpade.
 • Učenci začnejo s poukom ob 8.30.
 • Učenci prinesejo s seboj šolske potrebščine in copate, če jih nimajo v šoli.
 • Pouk bo potekal po običajnem ponedeljkovem urniku.
 • Program podaljšanega bivanja – zaradi že zgoraj omenjenih razlogov bo program potekal do 14.00.

Neobvezni izbirni predmeti: do nadaljnjega bodo potekali samo na daljavo. Več informacij bodo učenci dobili v šoli.

Šolska prehrana: prijavljenim učencem bomo omogočili malico in kosilo. Zajtrka ne bomo mogli zagotoviti.
POMEMBNO: vse prijave na kosila zbiramo na novo – podatek boste sporočili razredničarki.

Učenci bodo malicali v učilnicah. Pri kosilu bomo v šolski jedilnici zagotovili, da bo v prostoru istočasno manjše število učencev. Da bomo kosila ob upoštevanju priporočil NIJZ lahko zagotovili vsem prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda, bomo za namen kosil uporabili tudi učilnice v neposredni bližini jedilnice.

Interesnih dejavnosti (krožkov) do nadaljnjega ne bomo izvajali. Na šoli ne bo potekala nobena dejavnost, ki jo izvajajo naši zunanji sodelavci ali izvajalci (npr. športni krožki, šah, folklora, ritmična gimnastika …).

Prihod v šolo

 • V kolikor je le možno, naj otrok v šolo prihaja sam. V kolikor ga boste pospremili, ga lahko samo do vhoda v šolo.
 • Učenci sami vstopajo v šolo. V šoli bodo dežurni učitelji, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo znašli.
 • Učenci se preoblečejo in preobujejo pred svojo učilnico. Garderobnih omaric do nadaljnjega ne bodo uporabljali (varnostni ukrep za preprečevanje Covid-19).

Odhod iz šole

 • Spodbujajmo otroke, da domov odhajajo sami.
 • V primeru, da boste otroka vseeno prišli iskat v šolo: starši ne vstopate v šolo,  otroka počakate pred vhodom v šolo.
 • Učenci 4. in 5. razreda bodo iz OPB odhajali ob 14.00, predhodnih odhodov ne bo. V kolikor bi otrok izjemoma moral OPB zapustiti prej, boste o tem starši učitelja obvestili s pisnim obvestilom (v publikacijo Načrtujem).

Dostop do šole:

 • Starši, ki pripeljete otroke z avtomobilom, še vedno uporabljate parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš.

Pogovorne ure za starše:

 • Pogovorne ure bodo potekale praviloma preko videokonference ali pogovora po telefonu.
 • Za termin se dogovorite z učiteljem.

Šolski kombi

Za učence vozače bo organiziran prevoz s šolskim kombijem.

Urnik: v jutranjem času bo kombi vozil po običajnem urniku. Do nadaljnjega bosta popoldan odhoda dva: ob 13.30 in ob 14.15. Kombi za Dobeno ob 15.00 ne bo vozil, ker za ta prevoz trenutno ni učencev.

Prevoznik bo poskrbel za ukrepe za zajezitev okužbe. Prosimo, otroka opozorite, da bo na kombiju moral nositi masko in si ob vstopu na vozilo razkužiti roke.