Zbrali smo prijave na neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Obveščamo vas, da bomo izvajali naslednje:

– umetnost, UME (5. razred),
– nemščina, NEM (4., 5. in 6. razred),
– računalništvo, RAČ (4., 5. in 6. razred),
– šport, ŠPO (4., 5. in 6. razred),
– tehnika, TEH (4. razred).

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2020.

———————————————————–

————————————————————

Obvestila, ki smo jih pripravili aprila, ko smo zbirali prijave:

Neobvezni izbirni predmeti v šol. letu 2020/2021

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom zbiranja prijav na NEOBVEZNE izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Iz  ponudbe neobveznih izbirnih predmetov lahko v skladu s svojimi željami in interesi vaš otrok izbere tiste, ki bi jih želel obiskovali v prihodnjem šolskem letu. V pomoč vam bo publikacija, ki je objavljena na koncu prispevka.

Rok za prijavo je petek, 24. 4. 2020.

POMEMBNO!!!

– Učenec neobvezne izbirne predmete lahko izbere, lahko pa tudi ne, zato se imenujejo neobvezni,
– če se odloči zanje, lahko izbere največ 2 uri tedensko,
– če jih izbere, jih mora obvezno obiskovati celo šolsko leto,
– predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.

Ker program neobveznih predmetov ni del obveznega programa, bo pouk le-teh potekal po končanem pouku (predvidoma 6. in/ali 7. šolsko uro), izjemoma tudi v času predur. O urniku vas bomo obvestili na začetku novega šolskega leta.

Osnovna šola Mengeš bo učencem za šolsko leto 2020/2021 ponudila možnost obiskovanja naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
– nemščino kot drugi tuji jezik (2 uri na teden), začetek v 4., nadaljevanje v 5. in nato v 6. razredu,
– šport (1 ura na teden) v 4., 5. in 6. razredu,
– računalništvo (1 ura na teden) v 4., 5. in 6. razredu,
– tehniko (1 ura na teden oz. blok ura na 14 dni) v 4. razredu,
– umetnost (1 ura na teden oz. blok ura na 14 dni) v 5. razredu.

Šola je s številom skupin omejena, zato bomo izvajali tiste predmete, za katere bo dovolj prijav.

POMEMBNO: KAKO BOSTE STARŠI UČENCE PRIJAVILI NA IZBIRNE PREDMETE?

Svojega otroka se na obiskovanje izbirnih predmetov prijavite s sporočilom po elektronski pošti na elektronski naslov razrednika. V sporočilu morate obvezno sporočiti:

1. Ime, priimek in letošnji razred vašega otroka.

2. Ali bo otrok obiskoval izbirne predmete? Izberite eno izmed spodnjih izjav: 
a) v šolskem letu 2020/2021 ne obiskoval/-a neobveznih izbirnih predmetov .
b) v šolskem letu 2020/2021 bo obiskoval/-a neobvezne izbirne predmete .

3. Katere predmete bi želel obiskovati? Zapišite jih po vrstnem redu tako, da najprej zapišete tistega, ki si ga otrok najbolj želi, zapišete lahko tudi rezervo.
TOREJ: V brošuri v prilogi so navedeni opisi izbirnih predmetov. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Izmed ponujenih izberite enega ali dva predmeta. Spodaj lahko dopišete še REZERVNI PREDMET, ki bi ga otrok želel obiskovati, če katerega od prvih dveh ne bomo izvajali.

4.  Na koncu se ne pozabite podpisati, da razrednik ve, kdo je učenca prijavil.

OPISE PREDMETOV SI LAHKO PREBERETE NA SPODNJI POVEZAVI
Neobvezni izbirni predmeti, brošura za 2020/2021