Spoštovani starši,

kljub temu, da smo še vedno v času epidemije covid-19, začenjamo z zbiranjem prijav za program podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za naslednje šolsko leto. Postopek bo glede na trenutne razmere nekoliko drugačen, kot smo bili vajeni v prejšnjih letih. V nadaljevanju vam podajamo več informacij in navodil.

Rok za prijavo je petek, 24. 4. 2020.

V kratkem vas bodo kontaktirali razredniki vaših otrok, praviloma prek e-maila.

Razredniku boste odgovorili na njegov mail in sporočili naslednje podatke:

  1. Ime in priimek vašega otroka
  2. Kateri razred in oddelek obiskuje letos (npr. 2. c)?
  3. Ali otroka prijavljate v jutranje varstvo (samo za učence letošnjega 1. in 2. razreda)? Če ga boste, še od katere ure dalje (npr. od 7.00)?
  4. Ali otroka prijavljate v podaljšano bivanje? Če ga boste, še do katere ure bo predvidoma v OPB (npr. do 15.30)?
  5. Ali se bo otrok vozil s šolskim kombijem (samo za tiste, ki so upravičeni do prevoza)? Če se bo vozil, še od kod (npr. Dobeno)?
  6. Ne pozabite se podpisati, da bo razrednik vedel, kdo je otroka prijavil.

 

Še nekaj pomembnih informacij in pojasnil

Zelo pomembni dejavnosti, ki potekata v osnovni šoli sta program podaljšanega bivanja in jutranjega varstva. Če želite, da vaš otrok obiskuje katerega od teh programov, ga morate v program prijaviti. Prosimo vas, da ste pri prijavi otroka v program realni in prijavite otroka v OPB, če pričakujete, da bo to za vas v prihodnjem šolskem letu pomembno (še posebej presodite za bodoči 4. in 5. razred, saj so nekateri že zelo samostojni).

Podaljšano bivanje (OPB) šola organizira za učence od 1. do 5. razreda in poteka od konca pouka in največ do 17.00 (za učence od 1. in 2. razreda) oz. za učence od 3. do 5. razreda do 15.00 (v kolikor bi to za vas predstavljalo težavo, bomo ob začetku šolskega leta to reševali individualno). Smiselno je, da je otrok vključen v program vsaj do 15.30 (učenci bodočega 1. in 2. razreda), da je opravljen bistven del programa (samostojno učenje in domače naloge, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa). Sestavni del OPB je tudi prehrana (kosilo je obvezno za vse prijavljene, poleg tega pa se boste lahko odločili tudi za popoldansko malico).

Jutranje varstvo (JUV) je namenjeno  družinam, kjer imajo starši zgodnejši delovni čas, od odraslih pa ni nikogar, ki bi poskrbel za otrokov odhod v šolo. Država zagotavlja sredstva za jutranje varstvo samo za učence 1. razreda, zato bo za njih JUV v vsakem primeru brezplačno. Možnost vključitve v program JUV bomo tako kot letos dali tudi učencem 2. in 3. razreda, vendar predvidevamo, da bo vpis učencev v program zelo velik, zato bomo morali verjetno tudi v prihodnjem šolskem letu določiti določeno višino zneska za vključitev v program (v letošnjem letu 5 EUR na mesec). V JUV lahko otrok pride najprej ob 6.00 in najkasneje ob 8.00. V JUV so vključeni tudi učenci, ki se v šolo pripeljejo s šolskim kombijem (za njih je JUV obvezno in brezplačno).

Prevoz za učence vozače (predvidoma ne bo sprememb v primerjavi z letošnjim šolskim letom): organizira in plača ga Občina Mengeš, namenjen pa je vsem učencem z Dobena, vsem učencem iz Topol ter učencem od 1. do 5. razreda iz Loke. Učenci vozači so obvezno vključeni v jutranje varstvo in varstvo vozačev po rednem pouku do predvidoma 14.15. Za učence vozače po pouku torej organiziramo varstvo, zato niso vključeni v OPB.