Izbirni postopek je končan. V nadaljevanju si lahko ogledate, katere izbirne predmete bomo izvajali v šolskem letu 2021/2022.

– astronomija: Sonce, Luna, Zemlja (SLZ), 7., 8. razred
– izbrani šport košarka (IŠP), 7. do 9. razred,
– izbrani šport odbojka (IŠP), 7. do 9. razred,
– likovno snovanje 1 (LS1), 7. do 9. razred,
– likovno snovanje 2 (LS2), 8. razred,
– likovno snovanje 3 (LS3), 9. razred,
– multimedija (MME), 8. in 9. razred,
– nemščina 1 (NI1), 7. razred
– nemščina 2 (NI2), 8. razred
– nemščina 3 (NI3), 9. razred
– obdelava gradiv – les (OGL), 7. do 9. razred,
– obdelava gradiv – umetne snovi (OGU), 7. do 9. razred,
– ples (PLE), 7. do 9. razred,
– poskusi v kemiji (POK), 8. in 9. razred,
– računalniška omrežja (ROM), 9. razred,
– robotika v tehniki (RVT), 7. razred,
– sodobna priprava hrane (SPH), 7. razred,
– španščina 1 (ŠI1), 7. razred,
– španščina 2 (ŠI2), 8. razred,
– španščina 3 (ŠI3), 9. razred,
– šport za sprostitev (ŠSP), 7. in 9. razred,
– šport za zdravje (ŠZZ), 8. in 9. razred
– življenje človeka na Zemlji (ŽČZ), 9. razred

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2021.

V kolikor ste se odločili, da bo otrok opravičen obiskovanja izbirnih predmetov zaradi vključenosti v javnoveljavni program glasbene šole, ne pozabite pravočasno vložiti vloge. Berite v nadaljevanju …

POMEMBNO:
Kaj morate starši storiti, če želite uveljaviti oprostitev od obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole? 

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto nam morate do 2. julija 2021 posredovati dve stvari:

pisno vlogo za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov (sami si jo natisnete in izpolnite),

uradno potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom (potrdilo izda glasbena šola !!!)

Vloga bo popolna, če boste šoli predložili oba obrazca!

Če se bo učenec v glasbeno šolo vpisal naknadno v avgustovskem roku, posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. O oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov odloči ravnatelj.

Popolno vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov pošljete do roka po pošti na naslov OŠ Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš s pripisom “oprostitev.

—————————————————————————————————————

 

 

Obvestilo ob začetku izbirnega postopka (april 2021):

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom zbiranja prijav na obvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Otroci bodo domov prinesli prijavnice, ki si jih lahko prenesete tudi tukaj: Prijavnica za bodoči 7.r, Prijavnica za bodoči 8.r, Prijavnica za bodoči 9.r.
Prijavnico otrok odda razredničarki/razredniku do petka, 23. 4. 2021. V kolikor učenec ne bo pravočasno oddal prijavnice, ga bomo razporedili k predmetom, kjer bodo še prosta mesta.Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu so obvezni, kar pomeni, da pri predmetih učenec je ocenjen.

Učenec/ka mora izbrati dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če se s tem strinajo starši.

 • Če otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom lahko uveljavlja delno oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko (izbere eno uro izbirnih predmetov) ali v celoti (ne izbere nobene ure). Vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov si preneste TUKAJ.
 • Vsi predmeti so enourni, razen tujega jezika (nemščina, španščina), ki je dvourni.

KRATKI OPISI PREDMETOV

V brošuri, ki si jo lahko preberete TUKAJ, so navedeni opisi izbirnih predmetov.

Iz široke ponudbe morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Šola bo izvajala samo tiste predmete, za katere bo dovolj prijav. Zato izmed ponujenih izberite najmanj štiri predmete (tiste ki jih najbolj želi obiskovati in dodatne rezerve) in v okence zapišite številke od 1 do 4 tako, da bo številka 1 zapisana pri tistem predmetu, ki ga najbolj želi otrok, zadnja številka pa pri tistem, ki je zadnja rezerva.

POZOR: UČENEC LAHKO IZBERE SAMO TISTE PREDMETE, KI JIH ŠE NI OBISKOVAL (predmet Izbrani šport: odbojka, košarka, nogomet je isti predmet. Npr.: Če je učenec že obiskoval Izbrani šport: odbojka, ne more obiskovati Izbrani šport: košarka)

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 7. razred:

 • Likovno snovanje I. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina I.
 • Španščina I.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Slovenščina: gledališki klub; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Slovenščina: šolsko novinarstvo
 • Verstva in etika
 • Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: les; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: umetne snovi; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Prehrana: sodobna priprava hrane; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: urejanje besedil
 • Šport: izbrani šport
 • Šport: šport za sprostitev
 • Matematična delavnica 7
 • Logika
 • Astronomija: Sonce, Luna Zemlja
 • Robotika v tehniki; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 8. razred:

 • Geografija: življenje človeka na Zemlji
 • Likovno snovanje I. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Likovno snovanje II. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina II.
 • Španščina II.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Slovenščina: gledališki klub; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Slovenščina: šolsko novinarstvo
 • Verstva in etika
 • Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Kemija: poskusi v kemiji; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: les; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: umetne snovi; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: urejanje besedil
 • Računalništvo: multimedija
 • Šport: izbrani šport
 • Šport: šport za zdravje
 • Matematična delavnica 8
 • Logika
 • Astronomija: Sonce, Luna Zemlja

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 9. razred:

 • Geografija: življenje človeka na Zemlji
 • Likovno snovanje I. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Likovno snovanje II. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Likovno snovanje III. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina III.
 • Španščina III.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Retorika
 • Slovenščina: gledališki klub ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Slovenščina: šolsko novinarstvo
 • Verstva in etika
 • Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Kemija: poskusi v kemiji ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: les ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: umetne mase ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: multimedija
 • Računalništvo: računalniška omrežja
 • Šport: izbrani šport
 • Šport: šport za sprostitev
 • Šport: šport za zdravje
 • Matematična delavnica 8