V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Ul. RS, št. 12/96 in sprem.) obveščamo starše otrok, ki so rojeni v letu 2018 (od vključno 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018), da bo vpis otrok v 1. razred na naši šoli potekal v sredo, 28. 2. 2024.
 
Vabilo  s podrobnejšimi informacijami bomo v mesecu februarju po pošti poslali vsem otrokom, ki imajo v občini Mengeš stalno ali začasno bivališče.