V šolskem letu 2022/2023 nudimo možnost popoldanskega najema šolske avle za zunanje uporabnike. Rok za oddajo vloge je do 17. 8. 2022.

Cenik najema prostorov za 2022/2023

Obrazec – prijavnica za najem oz. uporabo šolske avle OŠ Mengeš 2022/2023

POMEMBNA INFORMACIJA: v šolskem letu 2022/2023 se bo predvidoma začela preureditev območja šolske avle, termin še ni znan. Ko se bo preureditev začela, uporaba avle ne bo več možna.

Prioritetni vrstni red uporabnikov šolske avle se določi na:

  1. obvezni program osnovne šole: pouk športa, obvezni izbirni predmeti.
  2. razširjeni brezplačni program osnovne šole: neobvezni izbirni predmeti s področja športa, interesne dejavnosti
  3. organizirana brezplačna vadba v okviru športnih društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo otroke iz Mengša,
  4. organizirana plačljiva vadba v okviru športnih društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo otroke iz Mengša,
  5. organizirana vadba v okviru društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo občane Mengša
  6. ostali

Upravljalec (šola) bo pri prioritetnem vrstnem redu upošteval še:

– pravočasnost vloženih vlog,
– prednost bodo imeli interesenti, ki se bodo zanimali za celoletno uporabo prostorov,
– upravljalec pogodbe ne bo sklenil z interesenti, ki ne bodo imeli urejenih vseh obveznosti za preteklo obdobje (npr. neporavnane obveznosti do šole ali do 30. 6. v tekočem letu niso vrnili ključa…).

Površina šolske avle je cca. 160 m2. V prostoru ni košev, golov ipd. Najbolj primerno za izvajanje npr. plesnih delavnosti, joge, sprostitvenih dejavnosti, juda, karateja.